Varoittamisen periaatteet

  • Varoitusviesti lähetetään kaikkein vaarallisimmilla keleillä, joilla pystyssä pysyminen edellyttää erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta tai jopa apuneuvoja.
  • Halukkaita saatetaan tarvittaessa varoittaa myös yöllä, mutta varmaksi sitä ei luvata. Varoittamisen tekee päivystäjä, jonka yöllinen työaika on riippuvainen katujen talvihoidon kokonaistarpeesta.
  • Varoitettavalla on mahdollisuus valita, ottaako hän yöllisen liukkauden varoitusviestin vastaan heti, klo 6, klo 7, klo 8 tai vasta klo 9. Viikonloppuna varoitus lähetetään tuntia myöhemmin.
  • Mikäli vaarallisen liukas keli jatkuu seuraavalle päivälle, siitä varoitetaan uudestaan aamulla.
  • Liukkauden päättymisestä ei ilmoiteta.

Jotta varoitukset eivät kokisi "inflaatiota", niiden lähettämisen tavoitteena on että yli puolet alueen asukkaista kokee kelin erittäin liukkaaksi.

Varovainen pitää siis olla, vaikka varoitusta ei olisikaan tullut. Palvelu ei muuta millään tavalla kaupungin tai kiinteistöjen liukkaudentorjuntavastuita eikä jalankulkijan omaa vastuuta.

© Liukkausvaroitus tekstiviestillä, palvelu jalankulkijoille 2021