Principer för varningar

  • Ett varningsmeddelande skickas ut i de farligaste väderförhållandena, där det krävs särskild försiktighet och omsorgsfullhet eller till och med hjälpmedel för att hållas på benen.
  • De som vill kan också få en varning på natten, men detta kan inte garanteras. Varningen utfärdas av en jourhavande, vars nattliga arbetstid beror på totalbehovet av vinterunderhåll på gatorna.
  • Mottagaren av varningen har möjlighet att välja om han eller hon vill ta emot det nattliga varningsmeddelandet om halka genast, kl. 6, kl. 7, kl. 8 eller först kl. 9. På helgen sänds varningen en timme senare.
  • Om den farliga halkan fortsätter nästa dag sänds en ny varning om detta på morgonen.
  • Det meddelas inte när halkan är över.

För att det inte ska ”gå inflation” i varningarna är förutsättningen för att ett meddelande ska skickas ut att över hälften av invånarna i området upplever att väglaget är mycket halt.

Man måste alltså vara försiktig även om inget meddelande har kommit. Tjänsten ändrar inte på något sätt stadens eller fastigheternas ansvar att åtgärda halka eller fotgängarens eget ansvar.

© Liukkausvaroitus tekstiviestillä, palvelu jalankulkijoille 2021