12 vinkkiä talvihoitoon

Esimerkkikuva ahtaasta mainoskyltin sijoittamisesta

1. Älä sijoita mainoskylttejä kapeisiin paikkoihin.

Esimerkkikuva liukkaasta ja epätasaisesta tien pinnasta

2. Jäätynyt ja epätasainen pinta on vaarallisen liukas, koska hiekoitussepeli valuu kuoppakohtiin. Nopea ja aikainen auraus vähentää hiekoituksen tarvetta niin, että kokonaiskustannukset eivät kasva, mutta laatutaso on merkittävästi parempi. Ja todennäköisesti säästytään sairaalareissuilta.

Esimerkkikuva liukuesteiden käytöstä

3. On hienoa, että yhä useampi käyttää jalkineissaan liukuesteitä. Liikekiinteistöjen tulee huolehtia, että eteistiloissa on liukuesteiden väliaikaista poistamista varten tuoleja.

Esimerkkikuva paakkuuntuneesta lumesta

4. Yritä aina ehtiä auraraaman jalkakäytävä ennen kuin lumi paakkuuntuu ja lämpötilan mahdollisesti laskiessa jäätyy kovaksi. Nopea ja aikainen auraus vähentää hiekoituksen tarvetta niin, että kokonaiskustannukset eivät kasva, mutta laatutaso on merkittävästi parempi. Ja todennäköisesti säästytään sairaalareissuilta.

Esimerkkikuva tasaterällä liukkaaksi auratusta kadusta

5. Yritä päästä naapurikiinteistöjen kanssa tällaiseen yhtäaikaiseen hoitoon ja samanlaiseen laatuun. Esimerkiksi lumisade voi peittää työn jäljen, jolloin laadun äkillinen muutos tulee yllättäen ja mahdollisesti kohtalokkain seurauksin. Aurauksessa on käytettävä pintaa karhentavaa terää. Tasaterän käyttö tekee jalkakäytävän pinnasta liukkaan.

Esimerkkikuva jäätyneestä valumavedestä jalkakäytävällä

6. Pahoja paikkoja voi myös syntyä kattolumien keväällä sulaessa ja niiden valumien yöllä jäätyessä.

Esimerkkikuva jäätyneestä auton sisäänajoluiskasta

7. Myös kiinteistöjen sisäänajoluiskat saattavat autojen sutimisen johdosta tulla vaarallisen liukkaiksi.

Esimerkkikuva jäätyneestä kynnyksestä katulämmityksen reunalla

8. Vaarallisia "kynnyksiä" voi muodostua katulämmityksen reunakohtiin.

Esimerkkikuva vapaasta kulkuväylästä asuinkiinteistössä

9. Siirtoajojen välttämiseksi pyrkikää naapurienne kanssa sopimaan hoito-osuuksien vaihtokaupoista.

Esimerkkikuva suojatien eteen kertyneestä lumesta

10. Muista, että jalankulkijoiden on päästävä esteettömästi myös suojateille ja niiden valonapeille.

Esimerkkikuva väliaikaisten lumikasojen näkyvyyttä haittaavasta sijoittelusta

11. Vältä sijoittamasta väliaikaisiakaan lumikasoja suojateiden näkemäesteeksi. Mieluummin vähäksi aikaa menetetty parkkipaikka kuin kohtalokas jalankulkijaonnettomuus.

Esimerkkikuva hyvin hoidetusta risteysalueesta

12. Näkemäesteitä ei ole eikä myöskään suojateiden käyttöä estäviä valleja - loistavasti hoidettu risteysalue!

© Liukkausvaroitus tekstiviestillä, palvelu jalankulkijoille 2021