Liukastumiset maksavat "maltaita"

Suomessa liukastumisonnettomuuksia tapahtuu vuosittain kymmeniä tuhansia ja niistä koituu yhteiskunnalle vuodessa jopa 420 miljoonan euron menot. Vakuutusyhtiöt maksavat liukastumisonnettomuuksista korvauksia vuosittain noin 19 miljoonaa euroa. Lahtelaisille tehdyssä kyselyssä 22% vastanneista ilmoitti liukastuneensa hoitoa edellyttävästi edellisten kolmen vuoden aikana.

Liukastumisriski kasvaa iän myötä, mutta myös nuoret murtavat luitaan.

Terveyskeskusten mukaan valtaosa vakavista liukastumisonnettomuuksista tapahtuu muutamana, erittäin liukkaana päivänä. Useimmiten liukkaus on päässyt yllättämään. Esimerkiksi iljanteisen jään päälle on satanut ohut, petollinen lumikerros. Etukäteisvaroitus liukkaudesta olisi estänyt valtaosan liukastumisista. Olisi osattu varautua ja varustautua liukkautta varten.

Jo yksi lonkkaleikkaus maksaa enemmän kuin varoituspalvelu!

Arvioiden mukaan varoituspalvelulla voidaan ehkäistä ainakin 10 % liukastumisonnettomuuksista. Esimerkiksi 50.000 asukkaan kaupungissa ehkäistäisiin tällöin jopa 50 sairaalahoitoa edellyttävää liukastumista vuosittain. Tästä saatava yhteiskunnallinen hyöty on noin 400.000 euroa. Palvelun ylläpito korkeatasoisella asiakaspalvelulla maksaa 50.000 asukkaan kaupungille alle 10.000 euroa vuodessa.

Toimintamalli on helposti laajennettavissa muihinkin kaupunkeihin ja kuntiin. Jos olet päättäjä tai muu vaikuttaja ja kiinostunut palvelusta, ota yhteyttä palvelun koordinaattoriin:

info@sva-konsultointi.fi

© Liukkausvaroitus tekstiviestillä, palvelu jalankulkijoille 2021